Semalt Islamabad-expert: Varför använder webbplatser och sökmotorer webbcrawlers?

Processen för webbsökning kan definieras som användningen av webcrawler för att utföra sökmotoroptimering .

Så vad är en webbsökare? Michael Brown, Customer Success Manager för Semalt , förklarar att en webcrawler är ett skriptprogram som används av sökmotorer för att surfa på webben automatiskt och metodiskt. En sökrobot används av sökmotorer för att blanda alla toppresultaten i en sökning. Det ger användaren alternativ för bilder eller bilder, video, ljud, nyheter, gula sidor och vita sidor. Webbsökare kallas också webbspindlar eller sökmotorrobot.

Webbsökares roll

En webcrawler spelar en mycket viktig roll i en sökmotor. Det spelar olika roller för att se till att sökmotorn fungerar effektivt. Varje sökmotor kräver användning av webbspindlar av flera skäl. Rollerna för webbsökare inkluderar.

Ta fram underlag. De flesta webbplatser och sökmotorer använder webcrawler ger dem den senaste informationen från alla andra webbplatser. En webbsökare kan slå samman all information i en sökning.

Skapa kopior av alla besökta sidor. Detta är en mycket viktig roll för webbsökare. Deras förmåga att kopiera alla besökta sidor spelar en viktig roll för att underlätta snabba sökningar i en sökmotor. En användare kommer därför att kunna se sina senaste sökningar och all information som tillhandahålls på nätet. De webbsidor som laddas ner av webbsökarna används också av sökmotorer för att förbättra sökhastigheten.

Skapa poster i ett sökmotorindex. En webbcrawler genomsöker vanligtvis över hela webben och läser all webbplatsinformation och annan information. Den använder sedan dessa data från ett sökmotorindex.

Bygg och revidera index. Efter att ha gått igenom alla webbplatser och deras webbsidor kommer webbsökaren så småningom tillbaka hem. När den väl har kommit hem kommer den insamlade informationen att användas av sökmotorerna för att revidera och bygga sökindex. De flesta sådana motorer som Yahoo och Google använder webbspindlar för detta ändamål.

Automatisera underhållsuppgifter på webbplatser för att validera HTML-kod, samla alla typer av information från olika webbplatser och för att kontrollera länkar, webbplatser använder webcrawlar. Deras förmåga att samla all denna information är viktig för underhåll av en webbplats. Om en webbplats använder en spindel uppdateras informationen som spindeln samlar in automatiskt på webbplatsen eller sökmotorn. Alla relaterade sökningar kommer också att uppdateras vilket innebär att webbplatsen alltid är uppdaterad med alla detaljer i informationen på webben.

Informationen som samlats in av en webbsökare är avgörande för de uppgifter som visas i ett webbplatsindex. Varje sökmotor och webbplats beror på deras webbsökare för att samla all information och hålla dem uppdaterade. Deras relevans bestäms mycket av vad deras webbsökare samlar in. Vad som visas under sökning bestäms också av den information som insamlas av sökrobotarna från webbplatser. Webbsökaren säkerställer att när en sökning börjar kommer sökmotorn att tillhandahålla varje enskild information som hänför sig till relevanta sökord i sökningen.